Giới thiệu chung 

          Khoa tiếng Anh được được thành lập từ năm 2015 theo Quyết định số 678/QĐ-CĐSPTƯ của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương ngày 19 tháng 6 năm 2015, phát triển trên cơ sở từ bộ môn Ngoại Ngữ trực thuộc Khoa Cơ Bản, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương. Khoa Tiếng Anh được thành lập đã kịp thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực là giáo viên mầm non chất lượng cao, có năng lực ngoại ngữ đạt chuẩn theo xu hướng hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc chuẩn hóa năng lực tiếng Anh cho sinh viên, giáo viên mầm non tương lai, Khoa Tiếng Anh còn có nhiệm vụ đào tạo các biên phiên dịch tiếng Anh trình độ cao đẳng có năng lực chuyên môn vững vàng, đặc biệt có kiến thức và kĩ năng tốt trong lĩnh vực giáo dục nói chung, giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt nói riêng.

            Khoa Ngoại ngữ có đội ngũ cán bộ, giảng viên ngũ trẻ, tuổi đời trung bình là 35, với năng lực chuyên môn chuyên sâu, nhiệt tình và năng động, là lực lượng chủ chốt, đi đầu trong mọi nhiệm vụ về đào tạo, bồi dưỡng năng lực tiếng Anh của Nhà trường. Hầu hết giảng viên đã có trình độ thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn học ứng dụng Tiếng Anh và Quản lý giáo dục.

Liên kết web